COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII, PROGRAME, PROIECTE

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ SI SSM

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

COMPARTIMENTUL ASISTENŢI PERSONALI

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE INFORMATICĂ ŞI ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, ABUZ, NEGLIJARE ŞI PREVENIRE MARGINALIZARE

COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE UMANE

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL PRESTAŢII SOCIALE, PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ

COMPARTIMENTUL PERSOANE CU HANDICAP, PERSOANE VÂRSTNICE ŞI FOND LOCATIV